BALBUS s. r. o.

Rating a informácie o BALBUS s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre BALBUS s. r. o. 9185 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 714546. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 17.5677% spoločností je horších ako BALBUS s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti BALBUS s. r. o." href="http://balbus.sk-rating.com/">
   <img src="http://balbus.sk-rating.com/balbus.png" width="150" height="25" alt="Rating BALBUS s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating BALBUS s. r. o.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia